Ons onderwijs

Samenwerken is de kunst!

Onze leerlingen krijgen de vaardigheden mee die nodig zijn om vanuit een zelfbewuste houding de samenleving in te gaan. Leerlingen krijgen op de Oscar Carré de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken en ontplooien. Dit doen wij door middel van onze affiniteit met kunst en cultuur.  Onze leerlingen voelen zich vrij om creatief te worden en reflecteren met elkaar en op zichzelf om verder te kunnen groeien. Hierbij komen immers de mooiste ontdekkingen tot stand.

 

Strategie

De Oscar Carré is een school waar leerlingen worden gezien en gehoord. Motivatie en betrokkenheid van onze leerlingen zijn een belangrijk uitgangspunt. We zijn een plek waar leerlingen hun zelfbeeld vergroten, leren reflecteren en zelfvertrouwen en empathie op een prettige wijze kunnen ontwikkelen. Onze leerlingen kunnen hun talenten ontwikkelen in een attractieve, uitdagende en een rijke leeromgeving binnen en buiten de klas. Hierbij zoeken wij de samenwerking met de buurt. Bijvoorbeeld musea, theaters, het Sarphatipark etc. We maken hierin altijd de verbinding tussen school en thuis. De samenwerking met ouders is vanzelfsprekend heel belangrijk. Ouders en school zijn partners in de ontwikkeling van onze leerlingen. We zijn dagelijks bezig met de balans aan te brengen in de basisvakken en de rest van het curriculum.

 

De basisvakken zijn belangrijk en worden vanzelfsprekend aangeboden. Als onderdeel van de samenleving kijken wij ook verder. We willen een plek zijn waar kinderen veel samen leren, werken, ervaren, ontdekken en experimenteren met handen, hoofd en hart. Ruim aandacht voor 21-eeuwse vaardigheden en ontdekkend en betekenisvol leren. Zo krijgen onze leerlingen de vaardigheden mee om zich te kunnen ontwikkelen tot evenwichtige en authentieke mensen.

 

Burgerschap heeft een belangrijke plek in ons curriculum. Onze leerlingen zijn geboren burgers, die op school, kennis, vaardigheden en attitudes ontwikkelen en aanleren, die zij nodig hebben om hun bijdrage aan en rol in de diverse en democratische samenleving vorm te geven. Als cultuurprofielschool geloven wij dat kunst en cultuur bijdraagt aan een waardevolle omgeving om burgerschapscompetenties te ontwikkelen. Leerlingen, personeel, ouders en verzorgers en samenwerkingspartners dragen samen zorg voor een veilig en democratisch schoolklimaat, waarin leerlingen hun stem kunnen laten horen, binnen groepen en in de school als geheel. 

 

De leerlingen leren belangrijke kennis over democratie, rechtsstaat en diversiteit en zij leren vaardigheden om deze kennis toe te passen. Zij leren over zichzelf, elkaar en de wereld in divers samengestelde groepen en leren zich te verplaatsen in het perspectief en de wereld van de ander. In de lessen en projecten die de Oscar Carré verzorgt vanuit het cultuurprofiel, komen veel rijke burgerschapscontexten aan bod. Leerlingen en leraren worden steeds opnieuw uitgedaagd om burgerschap toe te passen in betekenisvolle en uitdagende omgevingen.