Klachtenroute

Basisschool Oscar Carré wil optrekken met ouders. Vaak zal dat in harmonie gaan, maar misschien niet altijd.
Ouders kunnen zich zorgen maken of gewoon ontevreden zijn. We willen niet alleen recht doen aan
die signalen, we willen er ook van leren. Dat betekent aan de ene kant dat we goed moeten luisteren
naar wat ouders dwars zit om vervolgens oplossingsgericht te zijn. Aan de andere kant betekent het
dat we dit soort momenten kunnen aangrijpen om verbeteringen door te voeren. Maar welke weg
kunt u bewandelen als u even niet tevreden bent of als u zich zorgen maakt?
Als een ouder zich zorgen maakt of ontevreden is over het handelen van een medewerker,
verwachten we dat een ouder daarover in gesprek gaat met die medewerker. Het is aan de
medewerker om goed in beeld te krijgen waar de zorgen zitten en wat daaraan gedaan kan worden.
Als dat niet leidt tot tevredenheid bij beide partijen, kan de schooldirecteur ingeschakeld worden.

 

Interne contactpersoon

De interne contactpersoon is een laagdrempelig aanspreekpunt op school voor alle klachten en/of zorgen van zowel medewerkers, als ouders of leerlingen over een schoolsituatie. De taak van de contactpersoon is om zorgvuldig te luisteren en ondersteuning te bieden in het vinden van de juiste vervolgstap(pen). Hetgeen dat besproken wordt, zal uiterst vertrouwelijk worden behandeld. 

 

Loïs Koene en Mirjam Koster zijn de interne contactpersonen op onze school. Wanneer het voor een leerling lastig is om met de eigen leerkracht of de eigen ouders te praten, kan hij of zij bij Loïs of Mirjam terecht. Een leerling kan Loïs of Mirjam persoonlijk aanspreken of een e-mail sturen. Dit geldt ook voor medewerkers en voor ouders. Voor de leerlingen komt er in de grote hal van de school ook een witte brievenbus te hangen, waar zij een briefje in kunnen doen zodat Loïs of Mirjam contact met hen op kan nemen. 

 

Externe contactpersoon
In uitzonderlijke situaties kan het zijn dat de ouder niet direct een klacht of zorg wil bespreken met
de medewerker of directeur. In dat geval is er de mogelijkheid om contact te leggen met de externe
vertrouwenspersoon. Deze functionaris is niet werkzaam bij OOadA en daarmee onafhankelijk. Zij
kan advies geven en met instemming van de klager, nagaan of door bemiddeling een oplossing kan
worden bereikt.
Een vertrouwenspersoon kan een melder van een klacht begeleiden en ondersteunen bij eventuele
verdere stappen, bijvoorbeeld richting het schoolbestuur, de Landelijke Klachtencommissie,
hulpverlening of justitie.


De volledige klachtenregeling van OOadA, hoe een klacht in te dienen en de gegevens van de
externe vertrouwenspersoon zijn op de website van OOadA te vinden.