Onze basisschool

Cultuurprofielschool Oscar Carré is de openbare basisschool in hartje de Pijp.
De Oscar Carré is een cultuurprofielschool. Dat betekent dat er naast het reguliere basisonderwijs extra vakken worden gegeven in kunstzinnige culturele vorming. De kunstvakken bieden de leerlingen een andere blik op de wereld. Door kunst en expressie te integreren in het onderwijs hebben de kinderen de mogelijkheid zich zo breed mogelijk te ontplooien en ontwikkelen.
Binnen de school hebben wij verschillende vakleerkrachten zoals een leerkracht beeldende vorming, een leerkracht dans, een leerkracht drama, een leerkracht muziek en een leerkracht gymnastiek.
Hiernaast zullen volgend schooljaar cultuurlessen worden gegeven. De Oscar Carré heeft een exclusief educatief partnerschap met het Stedelijk Museum. Tevens hebben wij warme banden met het Rijksmuseum. Binnen de school hebben wij een administratief medewerker en een conciërge.
We werken met een managementteam van bouwcoördinatoren, intern begeleider en directie.

 

De school volgt het vijf-gelijken-dagen model. Dat betekent dat de kinderen elke dag naar school gaan van 8.30 uur tot 14.20 uur. In de praktijk blijven alle leerlingen op school tussen de pauze. De leerkrachten verzorgen de TSO.

 

De TSO-bijdrage is (veruit) de laagste bijdrage op basisscholen in Amsterdam. Hier zijn wij trots op. De jaarlijkse bijdrage is €79,-. Hiervoor krijgen alle leerlingen iedere week, het gehele schooljaar, dramalessen van gecertificeerde leerkrachten. Onze leerkrachten letten op tijdens de pauze van de leerlingen.

Onze leerkrachten hebben pauze tijdens de lessen gymnastiek, drama, dans of beeldende vorming. Samen met de lessen dans worden deze bij ons op school gegeven door vakleerkrachten.

 

De Oscar Carré maakt deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel.