Onze basisschool

Kunstmagneetschool Oscar Carré is een openbare basisschool in het hart van de Pijp.
De school biedt kinderen een breed pakket aan kennisvakken als taal, rekenen en wereldoriëntatie én kunstvakken als muziek, dans en beeldende vorming. En richt zich zo op de totale ontwikkeling van het kind.

Belangrijk vindt de school, dat kinderen zowel zelfstandig leren als leren samenwerken. Vanaf de kleuters leren de kinderen al zelf plannen. In de combinatieklassen leren jongere en oudere kinderen van elkaar.

Basisschool Oscar Carré is een afspiegeling van de buurt. De basis voor de omgang van de leerkrachten met elkaar en met de kinderen is respect voor elkaars eigenheid en identiteit. De school hecht veel waarde aan een vertrouwde en veilige omgeving en de sociale ontwikkeling van kinderen. Heldere regels voor de omgang met elkaar zijn er in de vorm van de Grondwet.

De school heeft een continurooster. Dat betekent dat de kinderen elke dag naar school gaan van 8.30 uur tot 14.00 uur en op school eten.

De Oscar Carré maakt deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel.