Muziek

De school neemt muziekprojecten af van erkende muziekinstellingen als de Muziekschool Amsterdam en het Muziekatelier. Docenten van de Muziekschool Amsterdam geven elke twee weken muziekles aan de groepen 3 t/m 8. Deze lessen worden afgesloten door middel van een interactieve voorstelling. Daarnaast maken de leerkrachten gebruik van de door de muziekschool ontwikkelde lessen.
Het Muziekatelier maakt een vast onderdeel uit van het jaarprogramma. Een keer per jaar nemen alle groepen deel aan een door het Muziekatelier gemaakte voorstelling met acteurs en muzikanten. Deze voorstelling wordt in de weken voorafgaand voorbereid in de klas. De leerlingen van groep 1-2 doen elk schooljaar mee met een project, kleutersinfonietta, bij het Concertgebouw. Tevens maken we op de Oscar Carré gebruik van de methode Zingkikker.