Aanmelden 3-jarigen

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het
registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze. Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor debasisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. 

 

Waarom de Oscar Carré?

* lessen van vakleerkrachten dans, drama, muziek, beeldende vorming en gymnastiek

* een educatief partnerschap met culturele instellingen

* naschoolse opvang in het pand tot 18.30u

* een gemêleerd team van 12 mannen en 24 vrouwen

* opbrengsten ruim boven het landelijk gemiddelde

* Breed begeleidingsteam in de school

* plusklas

* Interne trainingen voor sociaal-emotionele ontwikkeling

* een lage TSO-bijdrage

 

Voorrangsscholen
Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de basisschool.
Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u
of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.


Wat moet u doen
Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school.

 • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in
  staan, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op
  nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet-
  voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier
  bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.
 • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van registratie. Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.

In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen.
Dit geldt in de volgende situaties:
1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
2. uw kind zit op een IKC;
3. het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;
4. u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

 

Geen voorkeursformulier?
Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen:
www.bboamsterdam.nl. Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.


Inleverdata voor het voorkeursformulier
De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind.

 

Geboortedatum van uw kind                         Uiterlijk inleveren bij de school
1 mei 2021 t/m 31 augustus 2021                     op 7 november 2024

1 september 2020 t/m 31 december 2022          op 6 maart 2025

1 januari 2021 t/m 30 april 2022                       op 5 juni 2025

1 mei 2022 t/m 31 augustus 2022                     op 6 november 2025

 

Een plaats op de basisschool
Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de
stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst. Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk.

 

Hier vindt u nog meer informatie over aanmelding en procedure in het Nederlands. En de folder is er ook in het Engels, zie hier