Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR)

De Oscar Carré vindt een goed contact met de ouders belangrijk. Ouders dragen bij aan een prettig klimaat op school door hun inzet als klassenouder, bibliotheekouder of vanuit hun kennis en ervaring op eigen vakgebied. De Ouderraad (OR) bespreekt regelmatig belangrijke schoolzaken en in de Medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders invloed op het schoolbeleid.
Medezeggenschapsraad (MR)

Maak kennis met de huidige leden van de Medezeggenschapsraad (MR) van Oscar Carré! Deze enthousiaste groep mensen zet zich in voor de belangen van zowel het personeel als de leerlingen. Samen werken ze aan het verbeteren van onze school. Onze huidige MR-leden zijn:

Oudergeleding:

 • Chris Nekeman
 • Lariesa Bierenbroodspot-Fassart
 • Arjen Veltman

Personeelsgeleding:

 • Zwanet Gijzenberg
 • Emilie Rietman
 • Marcel Ponsen

Ieder van hen brengt unieke ideeën en ervaringen mee, en ze zijn altijd beschikbaar om te luisteren naar wat er speelt op school. Dus als je suggesties, vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om contact met een van hen op te nemen door een van hen aan te spreken of te mailen naar mr@oscarcare.nl. De notulen van de MR-vergaderingen zijn openbaar en kunt u vinden aan de rechterkant van deze pagina.

 

Ouderraad (OR)

Maak kennis met de huidige leden van de ouderraad (OR) van de Oscar Carré! Dit schooljaar bestaat de ouderraad uit de onderstaande ouders:  

 

 • Sacha Vermeulen
 • Ebru Derin
 • Juliëtte Stevens
 • Jaron Borensztajn
 • Bas Groot
 • Jasper Fortuijn

Deze groep ouders zet zich in om in samenspraak met leerkrachten en ouders, om  een zo leuk mogelijk klimaat te scheppen voor de activiteiten op school voor de leerlingen en na te denken over de besteding van de ouderbijdrage.

 

Dankzij de ouderbijdrage is school leuker

Voor sommige activiteiten/extra’s op school is geen overheidsgeld beschikbaar, dit wordt betaald met de vrijwillige ouderbijdrage. Met dit geld wordt financiële steun geboden voor activiteiten op het gebied van muziek en beeldende kunst (bv bezoek musea, concertgebouw), het kopen van boeken voor de bibliotheek, planten, het versieren van de school tijdens feestdagen, het kopen van schoenkadootjes tijdens Sinterklaas enz. Voor vragen, ideeën en opmerkingen kunt u ons altijd benaderen via OR@oscarcarre.nl.

 

Via Schoolkassa wordt de bijdrage geïnd

De vrijwillige ouderbijdrage is 50 euro per jaar. Deze bijdrage is vrijwillig. Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten, zoals schoolreisjes en aanvullend aanbod buiten het verplichte lesprogramma.

 

Uiteraard begrijpen we dat in sommige gevallen het betalen van de ouderbijdrage te veel kan zijn. Als u in het bezit bent van een stadspas kunt u hiermee uw ouderbijdrage betalen (graag even langslopen bij Dorine Schilder).