Agenda

9 april 2020
Meesters-juffendag met voorleesontbijt
10 april 2020
Goede vrijdag - leerlingen vrij
13 april 2020
Tweede Paasdag - leerlingen vrij
24 april 2020
Koningsspelen
27 april t/m 1 mei 2020
Meivakantie
4 mei 2020
Studiedag - leerlingen vrij
5 mei 2020
Bevrijdingsdag - leerlingen vrij
6 mei 2020
Studiedag - leerlingen vrij
11 mei 2020
Schoolfotograaf
12 mei 2020
Schoolfotograaf
13 mei 2020
Informatieochtend nieuwe ouders
Van 09.00 tot 10.00
21 mei 2020
Hemelvaart - leerlingen vrij
22 mei 2020
Hemelvaart - leerlingen vrij
1 juni 2020
Tweede Pinksterdag - leerlingen vrij
8 t/m 10 juni 2020
Groep 8 schoolkamp
15 t/m 19 juni 2020
Lesvrije week - leerlingen vrij
22 juni 2020
Rapport 2 mee naar huis
23 juni 2020
Start rapportgesprekken
25 juni 2020
Wenuurtje nieuwe klas/leerkracht
Van 08.30 tot 09.30
26 juni 2020
taLENTEnfeest
Van 13.30 tot 16.00