Dans

De leerlingen van de Oscar Carré krijgen een halfjaar elke week dansles van een vakdocent. 

Onze  leerlingen dansen een half jaar elke week bij een vakleerkracht. Tijdens deze lessen wordt er aangesloten bij de vaardigheden en belevingswereld van de leerlingen. Ook wordt er zoveel mogelijk verbinding gezocht tussen de thema’s die aan bod komen in de Da Vinci methode, waar in alle klassen mee gewerkt wordt. Tijdens de lessen staat plezier voorop! Daarnaast zijn belangrijke elementen die in elke les aan bod komen: samenwerken, improviseren en ruimtegebruik. Hieronder is te lezen wat er per leerjaar behandeld wordt in de danslessen:

 

Groep 1/2

In de kleutergroepen worden er lessen ADV (algemene dansante vorming) gegeven. De leerlingen leren spelenderwijs verschillende basistechnieken. Er wordt zoveel mogelijk thematisch gewerkt. Naast het dansen leren kinderen ook hoe zij zich horen op te stellen als publiek, door regelmatig te kijken naar elkaar.

 

Groep 3/4
In de groepen 3/4 wordt er naast het dansen in een thema ook kennis gemaakt met verschillende dansstijlen zoals: Ballet, Streetdance en Jazzdance. Er wordt kennis gemaakt met dansvormen als samenwerken, improvisatie en de danselementen tijd, kracht en ruimte.

 

Groep 5/6
In de groepen 5/6 gaan de leerlingen steeds meer zelf improviseren. Door improvisatie oefeningen op verschillende muziekstijlen leert een kind te onderzoeken bij welke bewegingen hij of zij zich sterk voelt. Er is meer aandacht voor presentatie en zelfbewustzijn. Daarnaast maken zij kennis met de Moderne dansstijl en krijgen zij tools aangereikt om zelf een dans te maken. 

 

Groep 7/8
In groep 7/8 kunnen leerlingen zelf een dans maken en speelt presentatie een grotere rol. Alle opgedane kennis en vaardigheden op het gebied van dans komen terug in de musical aan het eind van groep 8. 

 

Vakdocent dans

Lotte Kwant