Dans

Onze leerlingen dansen een half jaar elke week bij een vakleerkracht. Tijdens deze lessen wordt er aangesloten bij de vaardigheden en belevingswereld van de leerlingen. Er wordt zoveel mogelijk verbinding gezocht tussen de thema’s die aan bod komen in de Da Vinci methode, waar in alle klassen mee gewerkt wordt. Leerlingen maken tijdens de lessen kennis met verschillende dansstijlen die vertaald worden in het thema. Tijdens de projectweken wordt de verbinding opgezocht met Beeldende Vorming. Er wordt dan gekeken hoe leerlingen kunnen dansen met kunst die zij zelf gemaakt hebben of er worden kostuums of rekwisieten gemaakt die wij gebruiken tijdens dans. Hier hoort ook vaak een grote presentatie bij. 

In de lessen worden de leerlingen zich bewust van een goede lichaamshouding en verkennen zij hun lichaam door middel van beweging. Tijdens de lessen is het belangrijk dat er een veilige sfeer heerst, er zijn genoeg leerlingen die het spannend vinden om te bewegen en daarom is het belangrijk dat de leerlingen al vroeg leren te kijken naar elkaar en elkaar te respecteren tijdens de les, zodat iedereen vrij kan bewegen. Het mooie hier op school is dat iedereen meedanst, ongeacht aanleg of interesse. Tijdens de lessen wordt veel aandacht besteed aan vaardigheden als samenwerken en jezelf presenteren.

Door veel te werken met improvisatie opdrachten waarbij leerlingen leren te bewegen vanuit hun eigen persoon en kunnen, leren leerlingen bij welke bewegingen zij zich sterk voelen. Vaak presenteren we het gemaakte werk ook aan elkaar en oefenen de leerlingen met het presenteren van hun dans. Daarnaast oefent de rest de rol van publiek. Er wordt regelmatig gewerkt in groepjes, of tweetallen.

Tijdens het samenwerken leren leerlingen te overleggen, compromissen te sluiten en naar elkaar te luisteren. Daarnaast leren zij dat samenwerken heel fijn kan zijn met vrienden, maar dat het soms ook verrassend leuk en inspirerend kan zijn om samen te werken met leerlingen waar weinig mee wordt samengewerkt. Na elke samenwerking reflecteren we het proces. Dit zijn mooie skills waar kinderen gedurende hun schoolcarrière in kunnen groeien en met zich mee kunnen nemen. 

 

Vakdocent dans

Lotte Kwant