Zij-instroom

Wanneer u uw kind wil aanmelden als zij-instromer op onze school, dan kunt u onderstaand formulier invullen.

 

Als we uw aanmelding ontvangen, kijken we eerst of er plek is in de groep. Wanneer dit het geval is, zal de intern begeleider u dit laten weten en zal het aanmeldformulier per mail naar u worden gestuurd.

Aan de hand van de informatie uit het aanmeldformulier kijken wij naar de aanleiding voor de overstap en nemen we contact op met de vorige school. We plannen een intakegesprek in. Ook kan het zijn dat er nog meer gegevens nodig zijn. We willen ons namelijk een goed beeld kunnen vormen van de onderwijsbehoeften van uw kind en de mogelijkheden die wij hebben om daaraan te voldoen. Wanneer alle informatie is ontvangen en de leerling plaatsbaar is, zal er met u worden afgestemd wanneer de leerling kan starten. 

 

Formulieren die ingevuld zijn vanaf twee weken voor de vakantie, worden na de zomervakantie in behandeling genomen. 

 

Invoer:

Voornaam kind *
Achternaam kind *
Geboortedatum *
 
Groep *
Huidige school *
Voornaam ouder/verzorger *
Achternaam ouder/verzorger *
Adres + woonplaats *
E-mailadres *
Telefoonnummer *
Toelichting
* Verplichte velden