Kunst & cultuur

De Oscar Carré stimuleert talent in de volle breedte. Naast kennisvakken als taal, rekenen en wereldoriëntatie besteedt de school veel aandacht aan kunstvakken. Zodoende bouwen we aan een stevige culturele, kunstzinnige en creatieve basis van de leerlingen.
De Oscar Carré is een gecertificeerde cultuurprofiel school. Uit het visitatie rapport van Cultuurprofielscholen PO, Astrid Rass:De Oscar Carré ademt kunst en cultuur. Een top cultuurprofielschool in Nederland waar leerlingen tot volle culturele bloei komen.”

 

De kunstvakken Dans , Beeldende Vorming en Drama worden gegeven door vakleerkrachten. Deze vakken volgen een leerlijn, die aansluit op de vaardigheden en de belevingswereld van de kinderen.

De groepen 3 t/m 8 krijgen Muziek van een vakdocent en alle leerlingen nemen regelmatig deel aan een muziekproject.

Gedurende het jaar zijn er ook projecten, bijvoorbeeld van musea in de stad, waaraan de leerlingen deelnemen.