Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken), de gezinssituatie (denk aan ruzie, scheiding, verlies) of ouderproblematiek. Samen met de ouder- en kindadviseur kijk je wat er speelt en wat bij jullie past. Wil je alleen wat informatie en advies? Of ben je juist op zoek naar gesprekken en/of begeleiding van een jeugdpsycholoog? Of misschien juist een training voor kind en/of ouder?

 

Anne de Kruijf is ouder- en kindadviseur verbonden aan onze school. Je kan zelf rechtstreeks contact opnemen met haar voor het maken van een afspraak op school of een andere plek in de wijk. Samen kijk je dan wat er speelt en wat bij jullie past. Zij is te bereiken op 06 – 510 555 17 of via a.dekruijf@oktamsterdam.nl.

 

Jeugdgezondheidszorg
Ieder jaar biedt de jeugdgezondheidszorg van het Ouder- en Kindteam ondersteuning aan ouders op het gebied van de gezondheid en ontwikkeling van de kinderen op school. Ouders krijgen hier tijdig informatie over. Voor vragen over de ontwikkeling en gezondheid van je kind ben je welkom bij jeugdverpleegkundige Sophie van Putten op 06 - 2260 8471 of op svputten@ggd.amsterdam.nl of onze jeugdarts.

 

Je kan ook langsgaan bij het Ouder- en Kindteam in jouw wijk. Lees meer op www.oktamsterdam.nl. Hier kan je ook (anoniem) chatten of het adres zoeken van het team in jouw wijk. Je bent altijd welkom!

 

Oudersteunpunt

Wilt u onafhankelijke informatie of advies over passend onderwijs? Dan kunt u contact opnemen met het Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen. 

 

Medewerkers van het Oudersteunpunt denken graag met u mee, bijvoorbeeld over:

* de ondersteuning die er voor uw kind in het basisonderwijs mogelijk is

* hoe u en uw kind een passende school kunnen kiezen, ook als uw kind extra hulp nodig heeft welke scholen voor speciaal (basis)onderwijs er zijn.

 

U kunt het Oudersteunpunt bellen, mailen, een appje sturen, of u kunt terecht bij de spreekuren van het oudersteunpunt/OCO in de stad.

Website:      www.oudersteunpunt020.nl

Telefoon:     020-3306320

WhatsApp:  06-16004600

E-mail:       info@oudersteunpunt020.nl