Vakanties en vrije dagen

De jaarkalender geeft een overzicht van alle vakanties en andere vrije dagen voor uw kind, zoals studiedagen van de leerkrachten. Als extra vrije dagen echt nodig zijn, kunt u die aanvragen met een formulier.
De data van vakanties en vrije dagen vindt u op de jaarkalender.

 

Extra vrije dagen
Buiten de schoolvakanties en andere vrije dagen mogen de leerlingen niet van school wegblijven. Maar er kan soms een goede reden zijn waarom een kind niet naar school kan. U kunt dan met een formulier extra vrije dagen aanvragen. Een aanvraag voor een of meer dagen vrij heet extra verlof.

U kunt extra verlof aanvragen:

  • vanwege een godsdienstige feestdag
  • vanwege een bruiloft of begrafenis
  • als u vanwege uw werk niet tijdens schoolvakanties op vakantie kunt

Extra verlof kunt u aanvragen met het aanvraagformulier extra verlof (PDF) of met het aanvraagformulier vakantieverlof (PDF). U kunt dit formulier ook krijgen bij de administratie. Als u het heeft ingevuld, levert u het bij administratie in. De directie zal vervolgen het verlof beoordelen, al dan niet in overleg met de ambtenaar leerplicht.

 

Informatie van de rijksoverheid: