Voor ouders

De Oscar Carré vindt een goed contact met de ouders belangrijk. Ouders dragen bij aan een prettig klimaat op school door hun inzet als klassenouder, bibliotheekouder of vanuit hun kennis en ervaring op eigen vakgebied. De Ouderraad (OR) bespreekt regelmatig belangrijke schoolzaken en in de Medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders invloed op het schoolbeleid.
Ouderbijdrage

Voor het bekostigen van activiteiten die buiten het verplichte curriculum vallen vragen wij aan alle ouders een vrijwillige bijdrage, de ouderbijdrage. Met deze bijdrage kunnen we het schooljaar van de kinderen extra aantrekkelijk maken. Dit geld wordt grotendeels gebruikt om culturele uitjes (zoals musea bezoeken) te bekostigen. Daarnaast worden er boeken voor de bibliotheek van gekocht en ook kunnen onderwijs ondersteunende zaken hiermee worden betaald (bv recent de aanschaf van leerrobots). Verder wordt een deel van de bijdrage gebruikt voor de aankleding van de klassen tijdens feestelijkheden, het kopen van kadootjes voor het sinterklaasfeest, hapjes en drankjes voor het kerstfeest en taLENTEfeest.

De vrijwillige ouderbijdrage is 50 euro per jaar en wordt geïnd via KASSA. Een extra bijdrage voor degenen die dit kunnen missen wordt gewaardeerd. Leerlingen worden niet uitgesloten van activiteiten die de school organiseert als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.

 

Stichting Leergeld 

In Amsterdam is er de mogelijkheid voor iedereen met een kleine beurs om een beroep te doen op Leergeld Amsterdam. Wat verstaat Leergeld onder gezinnen met een kleine beurs? Dit zouden kunnen zijn:

-          Ouders die een uitkering ontvangen op grond van de Bijstandswet, de Wet werk en inkomen (WIA) of de Werkloosheidswet

-          Werkende ouders met een laag inkomen of zelfstandigen met weinig werk of een laag inkomen

-          Ouders met schulden

-          Ouders met een Stadspas of Voedselbankpas

-          Ongedocumenteerde ouders.

 

Deze stichting richt zich vooral op voorzieningen die kinderen nodig hebben voor school zoals een laptop, schoolspullen of een fiets om naar school te gaan. Ook kunnen aanvragen worden gedaan voor de voor- en tussenschoolse opvang, bijles en huiswerkbegeleiding. Via de website kunt u een aanvraag doen en mocht u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor de TSO, dan kunt u de factuur voor de TSO bijdrage bij hen indienen. Voor meer informatie ga naar www. leergeldamsterdam.nl of bel naar 020-7863896.