Ouderbetrokkenheid en participatie

De Oscar Carré vindt een goed contact met de ouders belangrijk. Ouders dragen bij aan een prettig klimaat op school door hun inzet als klassenouder, bibliotheekouder of vanuit hun kennis en ervaring op eigen vakgebied. De Ouderraad (OR) bespreekt regelmatig belangrijke schoolzaken en in de Medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders invloed op het schoolbeleid.
Een kind kan zich beter ontwikkelen als de ouders actief betrokken zijn bij de school. Ouders maken deel uit van de schoolcultuur. De Oscar Carré werkt graag samen met ouders die bijvoorbeeld vanuit hun vakgebied actief willen zijn voor de school.

 

Ouderbetrokkenheid

Contact met school
Ouders hebben 3x per jaar een gesprek met de leerkracht, maar de school houdt ook informeel contact met de ouders over hun kind. Het contact met gescheiden ouders verloopt via vaste omgangsregels (protocol informatieverstrekking gescheiden ouders).

 

Ouderparticipatie

Klassenouders
De klassenouders helpen de leerkracht bij het organiseren van extra activiteiten. Zij vragen andere ouders om te helpen bij het begeleiden van uitstapjes, helpen bij het organiseren van het Sinterklaasfeest, de oudejaarsmaaltijd, helpen bij de grote zomerschoonmaak, kostuums maken, begeleiden van kinderen in het verkeer bij uitstapjes buiten de school of helpen bij de organisatie van schoolreisjes. Per groep zijn er 2 klassenouders.

 

Ouders voor de luizencontrole
Luizenouders controleren 5x per jaar de kinderen op hoofdluis. De luizencontrole vindt plaats volgens de richtlijnen van de GGD.

 

Ouders voor de bibliotheek
Om de bibliotheek draaiende te houden, is hulp van ouders nodig. De bibliotheekouders verzorgen de uitleen, houden de boekenkasten op orde, kaften nieuwe boeken en voeren deze op de computer in. De bibliotheek is dagelijks geopend van 12.30 tot 14.00 uur. Kinderen van de groepen 3 tot en met 8 mogen dan zelfstandig naar de bibliotheek komen om een boek te lenen.

 

Ouders voor de tuin

We zijn ook heel blij met de ouders die helpen om onze tuin achter de school bij te houden. Zij houden de tuin bij en maken deze steeds mooier.

 

Wil je meehelpen in en om de school? Geef je vooral op via OR@Oscarcarre.nl !