Nieuwsbrief

De school houdt de ouders op de hoogte via de nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt 10x per jaar.
De leerkracht geeft de nieuwsbrief mee aan elk kind. U kunt de nieuwsbrief ook per mail ontvangen. Stuur een mail naar de administratie van school om aan te geven, dat u de nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen.