Ons team

Team Oscar Carré

 

Het team van basisschool Oscar Carré schooljaar 2021 - 2022 bestaat uit:

 

Ondersteuning en instroomgroep  Ellen Makkelie en Geeske van Klaveren, Sophie Benneker
Groep 1/2 A Emilie Rietman
Groep 1/2 B Dennis van Bruggen en Lotte Kwant
Groep 1/2 C Miranda Suidhoff en Lindsay Kemp
Groep 1/2 D Laura Focker
Groep 3 A Zwanet Gijzenberg
Groep 3 B Annemarie Slotboom en Loïs Koene
Groep 4  Viany Ipcendencia, Anja Smits en Matthijs Driebergen
Groep 5 A Joran Holmersma
Groep 5 B Abigail Fernand, Fenna van Dijk en Boy van de Putte
Groep 6 A Niels Polet en Paula Jonker
Groep 6 B Jesse Heppener
Groep 7 Marcel Ponsen
Groep 7/8 Lennart van Tamelen en Paula Jonker
Groep 8 Kim Klijnsma en Bas de Visser
Begeleider Passend Onderwijs Anoeska Kops
Begeleider Passend Onderwijs Mirjam Koster
Orthopedagoog Loïs Koene
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs Thomas Ottens
Vakleerkracht Beeldende vorming Noémi Beyer
Vakleerkracht Dans Lotte Kwant
Conciërge Paul de Vrees
Administratie Dorine Schilder 
Intern begeleider Milou Ruardij
Directeur Tim Janssen

 

Coördinatoren en specialisten

 
Bouwcoördinatoren Dennis van Bruggen, Kim Mutsaerts en Lennart van Tamelen
Cultuurcoördinator Emilie Rietman en Marcel Ponsen
Meer- en hoogbegaafdheidspecialist Bas de Visser
Taalspecialist Annemarie Slotboom
Rekenspecialist Abigail Fernand
Stagecoördinator Miranda Suidhoff
ICT-coördinator Niels Polet
VVE-coördinator Laura Focker

 

Het managementteam bestaat uit de bouwcoördinatoren, intern begeleider en directie.