Jaarplan 2018-2019

De volgende onderwerpen komen aan de orde in het jaarplan:

1. Waar staan wij voor?
2. Waar staan wij nu?
3. Wat komt er op ons af?
4. Wat gaan we doen?
5. Aan de horizon: 2018-2019 en verder..