Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die samen met de leraren verschillende activiteiten en feestelijkheden op school organiseert en de ouderbijdrage beheert.
Ouderbijdrage

Voor het bekostigen van activiteiten die buiten het verplichte curriculum vallen vragen wij aan alle ouders een vrijwillige bijdrage, de ouderbijdrage. Met deze bijdrage kunnen we het schooljaar van de kinderen extra aantrekkelijk maken. Dit geld wordt grotendeels gebruikt om culturele uitjes (zoals musea bezoeken) te bekostigen. Daarnaast worden er boeken voor de bibliotheek van gekocht en ook kunnen onderwijs ondersteunende zaken hiermee worden betaald (bv recent de aanschaf van leerrobots). Verder wordt een deel van de bijdrage gebruikt voor de aankleding van de klassen tijdens feestelijkheden, het kopen van kadootjes voor het sinterklaasfeest, hapjes en drankjes voor het kerstfeest en taLENTEfeest.

De vrijwillige ouderbijdrage is 50 euro per jaar en wordt geïnd via KASSA. Een extra bijdrage voor degenen die dit kunnen missen wordt gewaardeerd.

Zie voor aanvullende informatie de brief ouderbijdrage bij downloads.