Ouderraad (OR)

In de Ouderraad (OR) zitten ouders en een vertegenwoordiger van het team van de Oscar Carré. De ouders van de OR komen regelmatig bijeen.
Zij praten over allerlei schoolaangelegenheden zoals het organiseren van feesten, de organisatie van schoolreisjes en de besteding van de ouderbijdrage.

 

Vergaderingen
De vergaderingen van de MR en OR zijn openbaar en worden aangekondigd op
het prikbord in de hal van de school en in het vergaderschema op deze website (downloads). Ouders zijn van harte welkom als toehoorder.