Schoolplan

Op deze pagina vindt u het schoolplan van basisschool Oscar Carré. In dit plan beschrijven we op welke manier er in de periode van 2019 tot en met 2023 vormgegeven wordt aan ons onderwijs. Dit schoolplan geeft u inzicht in de ontwikkelingen en toekomst van Oscar Carré.

 

Het document is een leidraad voor de directie en het team. Dit plan sluit tevens aan bij de gezamenlijke missie en visie van Openbaar Onderwijs aan de Amstel en bevat de wettelijke eisen die gesteld worden.

 

De komende beleidsperiode zullen we verder bouwen aan onze successen, maar ook nieuwe ontwikkelingen in gang zetten en ons bezinnen op voornemens voor de toekomst. Deze opdracht en uitdaging gaan we aan samen met ouders, leerlingen, teamleden, OOadA en andere betrokkenen.

 

Veel leesplezier, 

 

Groet!

 

Het team van de Oscar Carré