Onze basisschool

Cultuurprofielschool Oscar Carré is de openbare basisschool in hartje de Pijp.
De Oscar Carré is een cultuurprofielschool. Dat betekent dat er naast het reguliere basisonderwijs extra vakken worden gegeven in kunstzinnige culturele vorming. De kunstvakken bieden de leerlingen een andere blik op de wereld. Door kunst en expressie te integreren in het onderwijs hebben de leerlingen de mogelijkheid zich zo breed mogelijk te ontplooien en ontwikkelen. Binnen de school hebben wij verschillende vakleerkrachten zoals een leerkracht beeldende vorming, een leerkracht dans, een leerkracht drama, een leerkracht muziek en een leerkracht gymnastiek.

 

Bij de Oscar Carré is samenwerken de kunst! We willen onze leerlingen laten zien wat de stad Amsterdam te bieden heeft. Daarbij zoeken we actief de samenwerking op met de omgeving. We werken samen met musea, cultuuraanbieders, maar ook met wat de levendige en artistieke wijk ‘De Pijp’ te bieden heeft, zoals het Sarphatipark. Naast dat alles geloven we sterk in de verbinding tussen school en thuis, waarbij we ouders nauw betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen. Op dit moment heeft de Oscar Carré een exclusief educatief partnerschap met het Wereldmuseum Amsterdam. Tevens hebben wij warme banden met het Rijksmuseum en Stedelijk museum. Op de Oscar Carré werkt een enthousiast, betrokken en leergierig team met 12 mannen en 24 vrouwen.

 

De leerlingen leren vanaf jongs af aan samenwerken, presenteren, zichzelf expressief uitdrukken en met een open blik naar kunst kijken. Door onze kennis en expertise van de vakdocenten en het brede aanbod aan excursies naar culturele instellingen onderscheidt de Oscar Carré zich van andere reguliere basisscholen. Elke dag streven we naar een harmonieuze balans tussen de kernvakken en het bredere curriculum, zodat onze leerlingen een stevige basis leggen voor de toekomst.

 

De school volgt het vijf-gelijken-dagen model. Dat betekent dat de leerlingen elke dag naar school gaan van 8.30 uur tot 14.20 uur. In de praktijk blijven alle leerlingen op school tussen de pauze. De leerkrachten verzorgen de TSO. De TSO-bijdrage stellen we jaarlijks vast. Hiervoor krijgen alle leerlingen iedere week, het gehele schooljaar, dramalessen van gecertificeerde leerkrachten. Onze leerkrachten letten op tijdens de pauze van de leerlingen. De leerkrachten hebben pauze tijdens de lessen gymnastiek, drama, dans of beeldende vorming. Samen met de lessen dans worden deze bij ons op school gegeven door vakleerkrachten.

 

De Oscar Carré maakt deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel.