Jaarverslag

Dit jaarverslag geeft weer waar de Oscar Carré het afgelopen jaar mee bezig is geweest. Het verslag is bestemd voor collega’s, ouders, bestuur, onderwijsinspectie en ieder ander die geïnteresseerd is. Het jaarverslag is geschreven door de directeur van de school en is besproken met de Medezeggenschapsraad.