Informatieochtend en aanmelden

Aanmelden kan op basisschool Oscar Carré vanaf de leeftijd van 2 jaar. Als uw kind nog geen 4 jaar is en u wilt het aanmelden voor basisschool Oscar Carré, bezoek dan eerst een informatiebijeenkomst. Na afloop kunt u een aanmeldformulier invullen. Vervolgens bepaalt de school of er plaats is voor uw kind.

Let op: er geldt een uiterste aanmeldtermijn.

 

De informatieochtenden van dit schooljaar zijn op de volgende data:

 

- 11 september 2019

- 16 oktober 2019

- 15 januari 2020

- 12 februari 2020

- 8 april 2020

- 13 mei 2020

 

Inloop is om 08.45u. We starten om 09.00u. Om 10.00u zal de informatiebijeenkomst klaar zijn. De ervaring leert dat kinderen meenemen onhandig is.

 

Aanmelden voor de informatieochtend kan via onderstaand aanmeldingsformulier.

 

Waarom de Oscar Carré?

* lessen van vakleerkrachten dans, drama, muziek, beeldende vorming en gymnastiek

* een educatief partnerschap met het Stedelijk Museum

* naschoolse opvang in het pand, tot 18.30u

* een gemêleerd team van 10 mannen en 15 vrouwen

* opbrengsten ruim boven het landelijk gemiddelde

* plusklas in de school, ook mogelijkheden voor aanmelding Day a week school.

* de laagste TSO-bijdrage van de stad Amsterdam, € 79,- per jaar.

 

Toelating

Er zijn 3 aanmeldperiodes. Verdere informatie hierover kunt u vinden op de websites: Amsterdam.nl/naardebasisschool en Amsterdam.nl/schoolwijzer

U kunt zich aanmelden voor een informatiebijeenkomst bij de administratie van de school. Het telefoonnummer is 020 – 679 94 02. Mailen kan ook:  info@oscarcarre.nl. U neemt uw kind niet mee naar deze bijeenkomst. Na afloop kunt u uw kind aanmelden. Het aanmeldformulier kan  ingeleverd worden meteen na afloop van deze bijeenkomst.

 

Ongeveer een half jaar voordat uw kind 4 jaar wordt, bekijkt de school hoeveel inschrijvingen er zijn en hoeveel plaatsen de school heeft. Als er meer kinderen zijn ingeschreven dan er plaats is, organiseert de stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel een loting.

 

Voor meer informatie over de toelatingsprocedure vanuit de gemeente Amsterdam kunt u hier onder terecht. 

Invoer:

Achternaam kind *
Geboortedatum *
Emailadres *
Datum informatieochtend *
Woensdag 12 februari 2020
Woensdag 8 april 2020
Woensdag 13 mei 2020
* Verplichte velden