Informatieochtend en aanmelden

 

Leuk dat je interesse hebt in onze school!

 

Helaas kunnen er geen informatieochtenden plaatsvinden tijdens corona tijd.

Om jullie goed te kunnen informeren hebben we deze informatiefilm gemaakt.

Het geluid is soms niet optimaal, maar we hopen jullie toch een goed beeld te geven van onze school.

Aanmelden kan op basisschool Oscar Carré vanaf de leeftijd van 2 jaar. Als uw kind nog geen 4 jaar is en u wilt het aanmelden voor basisschool Oscar Carré, bezoek dan eerst een informatiebijeenkomst. Na afloop kunt u een aanmeldformulier invullen. Vervolgens bepaalt de school of er plaats is voor uw kind.

Let op: er geldt een uiterste aanmeldtermijn.

 

 informatieochtend:

 

woensdag 9 september 2020

woensdag 21 oktober 2020

woensdag 13 januari 2021

woensdag 10 februari 2021

woensdag 7 april 2021

woensdag 19 mei 2021

 

Inloop is om 08.45u. We starten om 09.00u. Om 10.00u zal de informatiebijeenkomst klaar zijn. De ervaring leert dat kinderen meenemen onhandig is.

 

De verwachting is dat vanwege het coronavirus deze informatieochtend niet door zal gaan. Graag willen we u vragen je wel aan te melden, dan sturen we je sowieso informatie over de school en mogelijkheden om vragen te stellen.

 

Aanmelden voor de informatieochtend kan via onderstaand aanmeldingsformulier.

 

Waarom de Oscar Carré?

* lessen van vakleerkrachten dans, drama, muziek, beeldende vorming en gymnastiek

* een educatief partnerschap met het Stedelijk Museum

* naschoolse opvang in het pand, tot 18.30u

* een gemêleerd team van 10 mannen en 15 vrouwen

* opbrengsten ruim boven het landelijk gemiddelde

* plusklas in de school, ook mogelijkheden voor aanmelding Day a week school.

* de laagste TSO-bijdrage van de stad Amsterdam, € 79,- per jaar.

 

Toelating

Er zijn 3 aanmeldperiodes. Verdere informatie hierover kunt u vinden op de websites: Amsterdam.nl/naardebasisschool en Amsterdam.nl/schoolwijzer

U kunt zich aanmelden voor een informatiebijeenkomst bij de administratie van de school. Het telefoonnummer is 020 – 679 94 02. Mailen kan ook:  info@oscarcarre.nl. U neemt uw kind niet mee naar deze bijeenkomst. Na afloop kunt u uw kind aanmelden. Het aanmeldformulier kan  ingeleverd worden meteen na afloop van deze bijeenkomst.

 

Ongeveer een half jaar voordat uw kind 4 jaar wordt, bekijkt de school hoeveel inschrijvingen er zijn en hoeveel plaatsen de school heeft. Als er meer kinderen zijn ingeschreven dan er plaats is, organiseert de stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel een loting.

 

Voor meer informatie over de toelatingsprocedure vanuit de gemeente Amsterdam kunt u hier onder terecht. 

Invoer:

Achternaam kind *
Geboortedatum *
Emailadres *
Datum informatieochtend *
Woensdag 9 september 2020
Woensdag 21 oktober 2020
Woensdag 13 januari 2021
Woensdag 10 februari 2021
Woensdag 7 april 2021
Woensdag 19 mei 2021
* Verplichte velden